Архива фестивала 2016

Композиције, извођачи и аутори по редослиједу извођења Ђурђевданског фестивала Бања Лука 2016.

01. ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ  пјесма | матрица
Извођач: Павле Лекић (Република Српска/БиХ)
Музика: Небојша Ивановић
Текст: Иван Марковић Аранжман: Небојша Ивановић

01. DOŽIVLJAJI MAČKA TOŠE
Izvođač: Pavle Lekić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Nebojša Ivanović
Tekst: Ivan Marković
Aranžman: Nebojša Ivanović

02. У СНОВИМА  пјесма | матрица
Извођач: Карла Лукенда (Република Српска/БиХ)
Музика: Тијана Мијатовић & Игор Шево
Текст: Игор Шево & Тијана Мијатовић
Аранжман: Игор Шево

02. U SNOVIMA
Izvođač: Karla Lukenda (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Tijana Mijatović
Tekst: Tijana Mijatović & Igor Ševo
Aranžman: Igor Ševo

03. ДО НЕБА ДА ПОЛЕТИМ  пјесма | матрица
Извођач: Катарина Радуловић (Црна Гора)
Музика: Нина Деретић
Текст: Нина Деретић
Аранжман: Павле Богдановић

03. DO NEBA DA POLETIM
Izvođač: Katarina Radulović (Crna Gora)
Muzika: Nina Deretić
Tekst: Nina Deretić
Aranžman: Pavle Bogdanović

04. БОЈАНКА  пјесма | матрица
Извођач: Јана Мрдић (Република Српска/БиХ)
Музика: Лало Леш
Текст: Снежана Јовић Влашкалић
Аранжман: Ладо Леш

04. BOJANKA
Izvođač: Jana Mrdić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Lalo Leš
Tekst: Snežana Jović Vlaškalić
Aranžman: Lado Leš

05. ЉЕПОТИЦА  пјесма | матрица
Извођач: Паула Харасим (Хрватска)
Музика: Маја Рогић
Текст: Маја Рогић
Аранжман: Маја Рогић

05. LJEPOTICA
Izvođač: Paula Harasim (Hrvatska)
Muzika: Maja Rogić
Tekst: Maja Rogić
Aranžman: Maja Rogić

06. ЗНАМ  пјесма | матрица
Извођач: Ана Спасојевић (Република Српска/БиХ)
Музика: Весна Вељковић
Текст: Недељко Попадић
Аранжман: Зоран Богдановић Ричи

06. ZNAM
Izvođač: Ana Spasojević (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Vesna Veljković
Tekst: Nedeljko Popadić
Aranžman: Zoran Bogdanović Riči

07. LET MUSIC CHANGE THE WORLD  пјесма | матрица
Извођачи: Ведрана Калетовић и Ана Мариа Васиљевић (Босна и Херцеговина)
Музика: Момир Никић
Текст: Момир Никић
Аранжман: Момир Никић

07. LET MUSIC CHANGE THE WORLD
Izvođači: Vedrana Kaletović i Ana Maria Vasiljević (Bosna i Hercegovina)
Muzika: Momir Nikić
Tekst: Momir Nikić
Aranžman: Momir Nikić

08. КИША ПАДА  пјесма | матрица
Извођач: Стеван Зиројевић (Република Српска/БиХ)
Музика: Александар Саша Гајић
Текст: Драгослав Гузина
Аранжман: Александар Саша Гајић

08. KIŠA PADA
Izvođač: Stevan Zirojević (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Aleksandar Saša Gajić
Tekst: Dragoslav Guzina
Aranžman: Aleksandar Saša Gajić

09. УЛЕТАЯ В ДАЛЁКИЙ КРАЙ  пјесма | матрица
Извођач: Александра Табулина (Русија)
Музика: Артур Кротов
Текст: Артур Кротов
Аранжман: Артур Кротов

09. ULETAЯ V DALЁKIЙ KRAЙ
Izvođač: Aleksandra Tabulina (Rusija)
Muzika: Artur Krotov
Tekst: Artur Krotov
Aranžman: Artur Krotov

10. СКИЈАЊЕ  пјесма | матрица
Извођач: Софија Кашански и Сара Миливојевић (Брчко Дистрикт/БиХ)
Музика: Борис Глишић
Текст: Борис Глишић
Аранжман: Борис Глишић

10. SKIJANJE
Izvođač: Sofija Kašanski i Sara Milivojević (Brčko Distrikt/BiH)
Muzika: Boris Glišić
Tekst: Boris Glišić
Aranžman: Boris Glišić

11. ЉЕТЊА ЛУКА  пјесма | матрица
Извођач: Доротеја Радановић (Република Српска/БиХ)
Музика: Матија Благојевић
Текст: Иван Кековић
Аранжман: Матија Благојевић

11. LJETNJA LUKA
Izvođač: Doroteja Radanović (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Matija Blagojević
Tekst: Ivan Keković
Aranžman: Matija Blagojević

12. JAZ SEM BALERINA  пјесма | матрица
Извођач: Минка Лаврич (Словенија)
Музика: Алеш Лаврич
Текст: Мојка Mехора Лаврич
Аранжман: Алеш Лаврич

12. JAZ SEM BALERINA
Izvođač: Minka Lavrič (Slovenija)
Muzika: Aleš Lavrič
Tekst: Mojka Mehora Lavrič
Aranžman: Aleš Lavrič

13. ДЈЕЧИЈА ЛУКА  пјесма | матрица
Извођач: Мила Лакетић (Република Српска/БиХ)
Музика: Јелена Шукало
Текст: Јелена Шукало
Аранжман: Марко Цвијић

13. DJEČIJA LUKA
Izvođač: Mila Laketić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Jelena Šukalo
Tekst: Jelena Šukalo
Aranžman: Marko Cvijić

14. НЕВОЉА  пјесма | матрица
Извођачи: Ведрана Цуњак и Марија Гајић (Република Српска/БиХ)
Музика: Горан Вулета
Текст: Горан Вулета
Аранжман: Горан Вулета

14. NEVOLJA
Izvođači: Vedrana Cunjak i Marija Gajić (Republika Srpska/BiH)
Muzika: Goran Vuleta
Tekst: Goran Vuleta
Aranžman: Goran Vuleta

15. TUTTE LE MAMME DEL MONDO (Tutti i colori)  пјесма | матрица
Извођач: Angela Lorusso (Италија)
Музика: Francesco Colasanto
Текст: Francesco Colasanto
Аранжман: Francesco Colasanto

15. TUTTE LE MAMME DEL MONDO
Izvođač: Angela Lorusso (Italija)
Muzika: Francesco Colasanto
Tekst: Francesco Colasanto
Aranžman: Francesco Colasanto

16. ШТА ЈЕ ЉУБАВ  пјесма | матрица
Извођач: Ива Голуб (Србија)
Музика: Марија Хајнал Стошић
Текст: Марија Хајнал Стошић
Аранжман: Ладо Леш

16. ŠTA JE LJUBAV
Izvođač: Iva Golub (Srbija)
Muzika: Marija Hajnal Stošić
Tekst: Marija Hajnal Stošić
Aranžman: Lado Leš

Oцјене жирија „Ђурђевданског фестивала“ 2016. године

Појединачне оцјене за композицију: Јелена Томашевић Босиљчић (pdf) Појединачне оцјене за композицију: Албина Смајловић (pdf) Појединачне оцјене за композицију: Дарија Врачевић (pdf) Појединачне оцјене за композицију: Илијана Видаковић (pdf) Појединачне оцјене за композицију: Игор Вукојевић (pdf) Збирне оцјене…Read More

0 comments

Одржан 23. Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме

У препуној Спортској дворани Борик у Бањалуци одржан је 23. по реду међународни фестивал. Деветнаест малишана, ђурђевданских звјездица пјевало је публици нове дјечије хитове. Са њима су били овогодишњи јунаци сценарија, који је…Read More

0 comments

Побједница 23. Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме Рускиња Александра Табулина

Побједничка композиција 23. Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме је пјесма „Летаја далеки крај“ , аутора Артура Кротова коју је отпјевала Александра Табулина из Русије. Другу награду фестивалског жирија добила је Марија Хајнал Стошић за…Read More

0 comments

Све спремно за 23. Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме

Мали пјевачи, звијезде “Ђурђевданског фестивала”, из 7 земаља, посјету Бањалуци почели су сусретом с представницима медија, на конференцији за новинаре, поводом почетка “Ђурђевданског фестивала”, у згради организатора, Радио Телевизије Републике Српске. Конференцију за…Read More

0 comments

Представљамо вам жири „Ђурђевданског фестивала“ 2016. године

ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ БОСИЉЧИЋ је поп пјевачица из Србије. Пјесмом Оро представљала је Србију на Пјесми Евровизије 2008. године. Јелена је рођена 1983. у Неготину, али одрасла је и школовала се у Крагујевцу. Већ…Read More

0 comments

Тошо и Жућо вас воде кроз овогодишњи Фестивал

Ближи се мај, и у сред њега Ђурђевдански фестивал дјечје пјесме, најљепши на свијету. Ове године на фестивалу нас очекује изненађење, мачак у џаку. Али не било који мачак, него Тошо лично. Сјећате…Read More

0 comments

Одабране композиције за Фурђевдански фестивал 2016. године

На Конкурс Ђурђевданског фестивала 2016. године пријављена је 51 композиција. Селекциона комисија је радила у саставу: Аднан Мушановић, академски композитор и музички продуцент из Сарајева, Александар Јошић, уредник Редакције музичког програма Телевизије Републике…Read More

0 comments

Одлука о дисквалификацији композиције „Котаракът в чизми“

Имајући у виду чињеницу да су сви аутори били упознати с условима конкурса и пропозицијама Ђурђевданског фестивала, према којима, композиција не смије бити извођена и објављена, Редакција Ђурђевданског фестивала одлучила је да из…Read More

0 comments