Одабране композиције за Фурђевдански фестивал 2016. године

На Конкурс Ђурђевданског фестивала 2016. године пријављена је 51 композиција. Селекциона комисија је радила у саставу: Аднан Мушановић, академски композитор и музички продуцент из Сарајева, Александар Јошић, уредник Редакције музичког програма Телевизије Републике Српске, Давид Мастикоса, академски композитор и асистент на Академији умјетности у Бањалуци, Драган Шукало, главни мајстор тона на Радију РС, др Драгица Панић Кашански, доцент на Академији умјетности у Бањалуци, Драгољуб Сладојевић, уредник Редакције Ђурђевданског фестивала, Един Градинчић, композитор и музички продуцент из Санског Моста, Емир Башић, музичар из Бањалуке, Игор Дивљак, музички уредник на Радију Републике Српске, Маја Татић, уредник у Музичкој продукцији Радио-телевизије Републике Српске, Милан Смиљанић, музички педагог из Бањалуке, Мирослав Јањанин, композитор и текстописац, предсједник Естраде Републике Српске, Наташа Шмуља, музички сарадник за дјечију музику Телевизије Републике Српске, Немања Михајловић, композитор и музички продуцент из Београда и Татјана Ћорковић, уредник Редакције музичког програма Радија Републике Српске.

Ранг листа композиција (tabela u pdf formatu) 

Појединачне оцјене чланова селекционе комисије (potpisani formulari s ocjenama u pdf formatu):

– Аднан Мушановић
– Александар Јошић
– Давид Мастикоса
– Драган Шукало
– Др Драгица Панић Кашански
– Драгољуб Сладојевић
– Един Градинчић
– Емир Башић
– Игор Дивљак
– Маја Татић
– Милан Смиљанић
– Мирослав Јањанин
– Наташа Шмуља
– Немања Михајловић
– Татјана Савић Ћорковић


Compositions selected for Djurdjevdan Festival 2016

On the final evening, on May 13, 2016, in the hall „Borik“ in Banja Luka, 16 new compositions will be performed.

For Djurdjevdan Festival 2016 competition, 51 compositions were applied. Members of the Selection Commision were:
1. Adnan Musanovic, academic composer and music producer from Sarajevo,
2. Aleksandar Josic, music department editor on Television Republic of Srpska,
3. David Mastikosa, academic composer and assistant at the Academy of Arts in Banja Luka,
4. Dragan Sukalo, chief sound engineer on Radio Republic of Srpska,
5. Phd. Dragica Panic Kasanski, assistant professor at the Academy of Arts in Banja Luka,
6. Dragoljub Sladojevic, chief editor of Djurdjevdan Festival
7. Edin Gradincic, composer and music producer from Sanski Most,
8. Emir Basic, musician from Banja Luka,
9. Igor Divljak, music editor on Radio Republic of Srpska,
10. Maja Tatic, music produstion editor on Radio Television Republic of Srpska,
11. Milan Smiljanic, music teacher from Banja Luka,
12. Miroslav Janjanin, composer and lyrist, chairman of Estrada of the Republic of Srpska,
13. Natasa Smulja, associate for children’s music on Television Republic of Srpska,
14. Nemanja Mihajlovic, composer and music producer from Belgrade and
15. Tatjana Savic Corkovic, music department editor on Radio Republic of Srpska