Одлука о дисквалификацији композиције „Лятна ваканция“

Након селекције Организациони одбор Ђурђевданског фестивала донио је одлуку о дисквалификацији композиције „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ“ Емила Струнџева из Бугарске. У програм је уврштена сљедећа са ранг листе, композиција „КО-КО-КО КОКИЦЕ“.

DECISION ON DISQUALIFICATION OF COMPOSITION „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ“

Editorial Board of Djurdjevdan Festival has made a decision to disqualify the composition „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ“ composed by Mr. Emil Strungev from Bulgaria. The next ranked composition with the highest score „KO-KO-KO KOKICE“ will replace disqualified composition.

Образложење одлуке:
Имајући у виду чињеницу да су сви аутори били упознати с условима конкурса и пропозицијама Ђурђевданског фестивала, према којима, композиција не смије бити извођена и објављена, Организациони одбор Ђурђевданског фестивала одлучио је да из фестивалског програма дисквалификује композицију „Лятна ваканция“, јер је изведена на Фестивалу „Златни искри“ у Бугарској 2018. Организациони одбор фестивала одлучио је да умјесто дисквалификоване композиције у програм уврсти сљедећу композицију на ранг листи. Према пропозицијама то је композиција „Ко-ко-ко кокице“.

Obražloženje odluke:
Imajuci u vidu cinjenicu da su svi autori bili upoznati s uslovima konkursa i propozicijama Đurđevdanskog festivala, prema kojima, kompozicija ne smije biti izvođena i objavljena, Organizacioni odbor Đurđevdanskog festivala odlučio je da iz festivalskog programa diskvalifikuje kompoziciju „Лятна ваканция“, jer je izvedena na Festivalu „Златни искри“ u Bugarskoj 2018. Organizacioni odbor festivala odlučio je da umjesto diskvalifikovane kompozicije u program uvrsti sljedeću kompoziciju na rang listi. Prema propozicijama to je kompozicija „Ko-ko-ko kokice“.

Explanation of the decision:
Bearing in mind the fact that all the authors were familiar with the terms of competition and propositions of Djurdjevdan Festival, according to which the composition cannot be performed or published, the Editorial Board of Djurdjevdan Festival has decided to disqualify the composition „Лятна ваканция“. This composition was performed at the festival “Golden Sparkles” in Bulgaria in 2018. The next ranked composition with the highest score „Ko-ko-ko kokice“ will replace disqualified composition.


Write a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *