„Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме“ Бања Лука

Већ четврт вијека задужени смо за дјечије осмијехе!

Има ли неко у Републици Српској ко није чуо за Ђурђевдански фестивал?

То је најдуговјечнији и већ 25 година најпознатији фестивал дјечије пјесме у региону, уз који су одрастале генерације. Први фестивал одржан је 5.маја, 1994. године, под називом “Дјеца пјевају Републици Српској”.

За овај дјечији фестивал у протеклом периоду у региону написано је више од четири стотине композиција. Од почетка су постављени високи професионални стандарди. Композиције и солисте бирају комисије у којима су композитори, музички педагози, музички продуценти и уредници. Композиције се, према гласовним могућностима и карактеру додјељују малим солистима.

Учесници првих фестивала већ су одрасли људи и многи од њих су наставили да се баве музиком. И данас се радо сјећају својих наступа и прате напредовање фестивала, који је одрастао с њима. А фестивал је из године у годину све бољи, у сваком погледу. Од 2005. године постао је интернационални фестивал, на коме учествују, не само дјеца из Европе, него и изван старог континента.

За овогодишњи фестивал одабрано је 16 композиција, које ће пјевати 23 дјеце из РС, БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније, Словеније, Бугарске, Италије и Русије.

Овогодишњи Ђурђевдански фестивал биће одржан 11. маја, у Спортској дворани “Борик”.


Djurdjevdan festival of children songs, Banja Luka 2018 


For a quarter of a century, we are in charge of children’s smile.

Is there anyone in Republic of Srpska who haven’t heard of Djurdjevdan Festival?

It is the most prolific festival of children songs in the region which lasts for the past 25 years. Generations of children grew up with it. The first festival, called „Children sing to Republic of Srpska“, was held on May 5, 1994. More than four hundred compositions have been written for this children’s festival during the past period in the region. From the beginning, high professional standards have been set. Compositions and soloists are selected by commissions consisting of composers, music pedagogues, music producers and music editors. Compositions are assigned to little soloists according to their voice and character.

Participants of the first festivals are now grown-ups and many of them are still engaged in music. They gladly remember their performances and they follow the progress of the festival, which grew up with them. The festival is getting better every year, in every way. Since 2005, it has become an international festival and children, not only from Europe, but also beyond the old continent, take part in it.

This year’s Djurdjevdan Festival will be held on May 11 in the Sports Hall „Borik“.