Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме Бањалука 2015Радио Tелевизија Републике Српске
Бања Лука

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за избор композиција које ће бити изведене на међународном „Ђурђевданском фестивалу дјечије пјесме“ Бања Лука 2015

Услови Конкурса:

1. Пјесма не смије бити јавно извођена, нити објављивана

2. Текст композиције мора бити прилагођен интерпретаторима узраста од 7 до 11 година

3. Интерпретаторе бирају аутори водећи рачуна да на Фестивалу могу наступити дјеца рођена између 06.05.2004. године и 06.05.2008. године

4. Аутори Радио Телевизији Републике Српске уступају ауторска, извођачка и издавачка права за композиције које ће бити изведене на Фестивалу

5. Конкурсни материјал се не враћа

Уз пријаву је неопходно доставити:

1. Демо снимак пјесме (до 3 минута), нотни запис и примјерак текста

2. Својеручно потписану изјаву аутора да пјесма није јавно извођена, нити објављивана

3. Кратку биографију интерпретатора, копију родног листа или копију пасоша и двије колор фотографије (формат: tiff, jpg, 300dpi/inch)

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен до 01. марта 2015. године.

Конкурсни материјал доставити или слати на адресу:

Радио Телевизија Републике Српске
Трг Републике Српске број 9
78000 Бањалука
(са назнаком „За Ђурђевдански фестивал“)
или на е-mail: festival@rtrs.tv и festivalrtrs@gmail.com