Тошо и Жућо вас воде кроз овогодишњи Фестивал


Ближи се мај, и у сред њега Ђурђевдански фестивал дјечје пјесме, најљепши на свијету.
Ове године на фестивалу нас очекује изненађење, мачак у џаку. Али не било који мачак, него Тошо лично. Сјећате се, онај легендарни, Бранков. А тамо гдје је мачак Тошо, ту је, логично, и пас Жућо, тик му је за петама. Шаље их Бранко Ћопић лично, директно с небеских пољана, вели, жели да се распита шта данас воле дјеца у његовом родном крају. Гласине веле да је Бранко горе у друштву млинара Трише и његовог пајдаша крчмара, успио да улови сва три мјесеца, и да је много срећан због тога. Само га брине да ли су дјеца овамо, доле, још увијек добра, и ако сазна да јесу, биће му све потаман.

А уз нашег Тошу и Жућу ове године 13.маја на Фестивалу наступа 19 малишана, наших нових другара и ђурђевданских звјездица из Републике Српске / Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Италије и Русије. Пјевају 16 пјесама, што значи да имамо чак три дуета! Док се они марљиво спремају за Фестивал и увјежбавају своје пјесме, ми већ навијамо за њих и једва чекамо мај и овогодишњи фестивал да из свег гласа запјевамо да нас Бранко, Триша и крчмар чак до неба чују и са нама се радују!Одабране композиције за Фурђевдански фестивал 2016. године

На Конкурс Ђурђевданског фестивала 2016. године пријављена је 51 композиција. Селекциона комисија је радила у саставу: Аднан Мушановић, академски композитор и музички продуцент из Сарајева, Александар Јошић, уредник Редакције музичког програма Телевизије Републике Српске, Давид Мастикоса, академски композитор и асистент на Академији умјетности у Бањалуци, Драган Шукало, главни мајстор тона на Радију РС, др Драгица Панић Кашански, доцент на Академији умјетности у Бањалуци, Драгољуб Сладојевић, уредник Редакције Ђурђевданског фестивала, Един Градинчић, композитор и музички продуцент из Санског Моста, Емир Башић, музичар из Бањалуке, Игор Дивљак, музички уредник на Радију Републике Српске, Маја Татић, уредник у Музичкој продукцији Радио-телевизије Републике Српске, Милан Смиљанић, музички педагог из Бањалуке, Мирослав Јањанин, композитор и текстописац, предсједник Естраде Републике Српске, Наташа Шмуља, музички сарадник за дјечију музику Телевизије Републике Српске, Немања Михајловић, композитор и музички продуцент из Београда и Татјана Ћорковић, уредник Редакције музичког програма Радија Републике Српске.

Ранг листа композиција (tabela u pdf formatu)

Појединачне оцјене чланова селекционе комисије (potpisani formulari s ocjenama u pdf formatu):

- Аднан Мушановић
- Александар Јошић
- Давид Мастикоса
- Драган Шукало
- Др Драгица Панић Кашански
- Драгољуб Сладојевић
- Един Градинчић
- Емир Башић
- Игор Дивљак
- Маја Татић
- Милан Смиљанић
- Мирослав Јањанин
- Наташа Шмуља
- Немања Михајловић
- Татјана Савић Ћорковић


Compositions selected for Djurdjevdan Festival 2016

On the final evening, on May 13, 2016, in the hall "Borik" in Banja Luka, 16 new compositions will be performed.

For Djurdjevdan Festival 2016 competition, 51 compositions were applied. Members of the Selection Commision were:
1. Adnan Musanovic, academic composer and music producer from Sarajevo,
2. Aleksandar Josic, music department editor on Television Republic of Srpska,
3. David Mastikosa, academic composer and assistant at the Academy of Arts in Banja Luka,
4. Dragan Sukalo, chief sound engineer on Radio Republic of Srpska,
5. Phd. Dragica Panic Kasanski, assistant professor at the Academy of Arts in Banja Luka,
6. Dragoljub Sladojevic, chief editor of Djurdjevdan Festival
7. Edin Gradincic, composer and music producer from Sanski Most,
8. Emir Basic, musician from Banja Luka,
9. Igor Divljak, music editor on Radio Republic of Srpska,
10. Maja Tatic, music produstion editor on Radio Television Republic of Srpska,
11. Milan Smiljanic, music teacher from Banja Luka,
12. Miroslav Janjanin, composer and lyrist, chairman of Estrada of the Republic of Srpska,
13. Natasa Smulja, associate for children's music on Television Republic of Srpska,
14. Nemanja Mihajlovic, composer and music producer from Belgrade and
15. Tatjana Savic Corkovic, music department editor on Radio Republic of SrpskaОдлука о дисквалификацији композиције „Котаракът в чизми“

Имајући у виду чињеницу да су сви аутори били упознати с условима конкурса и пропозицијама Ђурђевданског фестивала, према којима, композиција не смије бити извођена и објављена, Редакција Ђурђевданског фестивала одлучила је да из фестивалског програма дисквалификује композицију „КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“, јер је изведена на међународном дјечијем фестивалу „Калинка“ у Ђевђелији под називом „Котарак си остани“. Редакција фестивала одлучила је да умјесто дисквалификоване композиције у програм уврсти сљедећу композицију на ранг листи. То је композиција „ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ“.


Decision on disqualification of composition "Котарак в чизми"

Bearing in mind the fact that all the authors were familiar with the terms of competition and propositions of Djurdjevdan Festival, according to which the composition cannot be performed or published, the editorial board of Djurdjevdan Festival has decided to disqualify the composition "КОТАРАК В ЧИЗМИ". This composition was performed at the international children's festival "Kалинка" in Gevgelija under the name "Котарак си остани". The editorial board of the festival has decided to include the composition "DOZIVLJAJI MACKA TOSE" instead of disqualified composition.Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме Бањалука 2016

За 23. међународни Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме установљене су пропозиције и одређен термин. Фестивал ће бити одржан 13. маја 2016. године у дворани Борик у Бањалуци. На фестривалу ће бити изведено 16 нових дјечијих композиција. Укупан наградни фонд је 4.000 КМ. Фестивалски жири ће додијелити три награде за композицију, награду за интерпретацију, аранжман, текст и сценски наступ. СМС гласањем ће бити одлучено о награди публике. Фестивал ће и ове године имати хуманитарни карактер.

Једина значајна разлика у односу на прошлу године, је што ће солисти бити изабрани кроз аудиције и што ће аутори добити новчану накнаду за композиције. Тиме планирамо повећати интерес аутора и квалитет солиста.

Ауторима изабраних композиција Радио-телевизије Републике Српске ће исплатити хонораре у износу од 500 КМ. Комисија за избор солиста ће одабране композиције додијелити најбољим интерпретаторима. Рок за пријаву дјеце је 31. децембар 2015., а Конкурс за композиције ће бити отворен до 1. фебруара 2016. године.

Djurdjevdan festival of children songs Banjaluka 2016

The propositions and the date for the 23rd International Djurdjevdan Festival of children songs have been established. The Festival will be held on May 13, 2016 in the Sports Center Borik in Banja Luka. 16 new children's compositions will be performed at the Festival. The total prize money is 4,000 KM. The festival jury will award three prizes for composition, the award for interpretation, arrangement, lyrics and stage performance. The audience award will be decided via SMS voting. This yeas's Festival will also be humanitarian.

The only significant difference compared to the last year is that the performers will be chosen through auditions and that the authors will receive money for the composition. Thereby we plan to increase the interest of authors and the quality of performers.

Radio Television of Republic of Srpska will pay 500 KM to the authors of selected compositions. The Commission for selection of performers will assign selected composition the best interpreters. The deadline for application of children is December 31, 2015. The competition for the composition will be open until February 1, 2016.

 Конкурс за композиције

Услови конкурса:

1. Пјесма не смије бити јавно извођена и објављивана
2. Текст композиције мора бити прилагођен солистима узраста од 7 до 11 година
3. Солисте бира Комисија за избор солиста, коју формира организатор
4. Накнада ауторима чије композиције буду одабране износи 500 КМ (250 евра)
5. Аутори Радио-телевизији Републике Српске уступају ауторска, извођачка и издавачка права за композиције које ће бити изведене на Фестивалу
6. Конкурсни материјал се не враћа Уз пријаву неопходно је доставити:

1. Демо снимак пјесме с постављеним аранжманом (до 3 минута), нотни запис и примјерак текста
2. Својеручно потписану изјаву аутора о уступању ауторских права и да пјесма није јавно извођена и објављивана

За композиције које буду уврштене у програм Фестивала аутори су дужни доставити финални мастер и матрицу.

Конкурс је отворен до 1. фебруара 2016. године.

Конкурсни материјал доставити или слати на адресу:

Радио-телевизија Републике Српске
Трг Републике Српске број 9
78000 Бањалука
(са назнаком: за Ђурђевдански фестивал)

или на e-mail: festivalrtrs@gmail.com


Competition for the compositions

Competition requirements:

1. The song must not be publicly performed or published;
2. The composition lyrics must be adjusted to the performers from the age of 7 to 11;
3. Performers will be chosen by the Commission for selection of performers, established by the Organizer;
4. The fee for the authors for selected composition is 500 KM (250 Euros);
5. The authors assign their copyrights, performing and publishing rights for the compositions to be performed at the Festival to RTRS;
6. The competition material shall not be returned.

The following has to be delivered with the application:

1. An audio and video (up to 3 minutes), music notation and a copy of the lyrics;
2. A signed statementof the author on copyright assignment, and that the song has not been publicly performed or published;

For the compositions that would be included in the program of the Festival, the authors are required to submit a final master and matrix.

Incomplete and untimely applications shall not be taken into consideration.

The competition is open until February 1, 2016.

The competition material should be sent to the e-mail address: festivalrtrs@gmail.com
Пријава на аудицију за избор солиста

На конкурс се могу пријавити дјеца узраста од 7 до 11 година (рођена између 6. маја 2005. и 6. маја 2009. године).

Телефони за пријаве су:

Бањалука 051/339 879
Приједор 052/240-200
Источно Сарајево 057/340-535
Бијељина 055/209-591
Требиње 059/270-260
Брчко 049/217-196

Пријаву можете послати и на e-mail: festivalrtrs@gmail.com

Потребно је доставити сљедеће податке: име и презиме, мјесто сталног боравка, датум рођења и број телефона.

Рок за пријаву је 31. децембар 2015. године.

Сви кандидати ће накнадно бити обавјештени о термину и мјесту одржавања аудиције.