ТЕРМИНИ АУДИЦИЈА за солисте 25. међународног Ђурђевданског фестивала дјечије пјесме из Републике Српске


1. ПРИЈЕДОР, 16.02. (петак) у 17:00 у просторијама СКУД "Др Младен Стојановић"
2. МРКОЊИЋ ГРАД, 17.02. (субота) у 11:00 у Културном центру "Петар Кочић"
3. БАЊА ЛУКА, 18.02. (недјеља) у 11:00 у згради РТРС-а
4. ДОБОЈ, 23.02. (петак) у 11:00 у Музичкој школи "Marcos Portugal"
5. ХАН ПИЈЕСАК, 24.02. (субота) у 10:00 у Дому културе
6. ТРЕБИЊЕ, 25.02. (недјеља) у 10:00 у Музичкој школи "Требиње"


ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕ ПЈЕСМЕ, БАЊАЛУКА 2018.


Већ четврт вијека задужени смо за дјечије осмјехе. Има ли неко у Републици Српској ко није чуо за Ђурђевдански фестивал? То је најдуговјечнији и већ 25 година најпознатији фестивал дјечије пјесме у регији, уз који су одрастале генерације. Први фестивал одржан је 5.маја 1994. године под називом “Дјеца пјевају Републици Српској”. За овај дјечији фестивал у протеклом периоду у региону написано је више од четири стотине композиција. Од почетка су постављени високи професионални стандарди. Композиције и солисте бирају комисије у којима су композитори, музички педагози, музички продуценти и уредници. Композиције се, према гласовним могућностима и карактеру додјељују малим солистима. Учесници првих фестивала већ су одрасли људи и многи од њих су наставили да се баве музиком. И данас се радо сјећају својих наступа и прате напредовање фестивала, који је одрастао с њима. А фестивал је из године у годину све бољи, у сваком погледу. Од 2005. године постао је интернационални фестивал, на коме учествују, не само дјеца из Европе, него и изван старог континента.

Ђурђевдански фестивал 2018. биће одржан 11. маја, у бањалучкој спортској дворани „Борик“. Биће изведено 16 нових композиција. Ауторима чије композиције буду уврштене у програм фестивала Радио-телевизија Републике Српске исплатиће хонорар у износу од 500 КМ (250 евра). Наградни фонд за ауторе и солисте износи 4.000 КМ (2.000 евра).

Јавне позиве за солисте и композиторе, пријавне обрасце за солисте и композиције можете преузети на сљедећим линковима:

Јавни позив за композиције (пдф)

Јавни позив за солисте (пдф)

Пријава композиције (пдф)

Пријава извођача (пдф)


Попуњене и потписане обрасце пошаљите на адресу: festivalrtrs@gmail.com.ĐURĐEVDANSKI FESTIVAL DJEČIJE PJESME, BANJALUKA 2018.


Već četvrt vijeka zaduženi smo za dječije osmjehe. Ima li neko u Republici Srpskoj ko nije čuo za Đurđevdanski festival? To je najdugovječniji i već 25 godina najpoznatiji festival dječije pjesme u regiji, uz koji su odrastale generacije. Prvi festival održan je 5.maja 1994. godine pod nazivom „Djeca pjevaju Republici Srpskoj“. Za ovaj dječiji festival u proteklom periodu u regionu napisano je više od četiri stotine kompozicija. Od početka su postavljeni visoki profesionalni standardi. Kompozicije i soliste biraju komisije u kojima su kompozitori, muzički pedagozi, muzički producenti i urednici. Kompozicije se, prema glasovnim mogućnostima i karakteru dodjeljuju malim solistima. Učesnici prvih festivala već su odrasli ljudi i mnogi od njih su nastavili da se bave muzikom. I danas se rado sjećaju svojih nastupa i prate napredovanje festivala, koji je odrastao s njima. A festival je iz godine u godinu sve bolji, u svakom pogledu. Od 2005. godine postao je internacionalni festival, na kome učestvuju, ne samo djeca iz Evrope, nego i izvan starog kontinenta.

Đurđevdanski festival 2018. biće održan 11. maja, u banjalučkoj sportskoj dvorani „Borik“. Biće izvedeno 16 novih kompozicija. Autorima čije kompozicije budu uvrštene u program festivala Radio-televizija Republike Srpske isplatiće honorar u iznosu od 500 KM (250 evra). Nagradni fond za autore i soliste iznosi 4.000 KM (2.000 evra).

Javne pozive za soliste i kompozitore, prijavne obrasce za soliste i kompozicije možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za kompozicije (pdf)

Prijava kompozicije (pdf)

Prijava izvođača (pdf)

Popunjene i potpisane obrasce pošaljite na adresu: festivalrtrs@gmail.com.DJURDJEVDAN FESTIVAL OF CHILDREN SONGS, BANJA LUKA 2018


For the past quarter of the century, we are in charge of children's smiles. Is there anyone in Republic of Srpska who hasn't heard of Djurdjevdan Festival? It is the most prolific and the most famous festival of children songs in the region for 25 years and many generations grew up on it. The first festival was held on May 5, 1994 under the title "Children sing to Republic of Srpska". More than 400 compositions have been written in the region for this children festival in the past period. High professional standards have been set from the very beginning. Compositions and soloists are selected by commissions comprised of composers, music pedagogues, music producers and editors. The compositions are assigned to little soloists according to their voice and character. Children who have participated in the first festivals are now grown-ups and many of them are still engaged in music. Even today, they are glad to remember their performances and to follow the progress of the festival, which grew up along with them. Every year, the festival is getting better, in every way. Since 2005, it has become an international festival and children not only from Europe, but also beyond the old continent participate in it.

The Djurdjevdan Festival 2018 will be held on May 11, in Banja Luka's sports hall "Borik". 16 new compositions will be performed. To the authors, whose compositions are included in the festival program, Radio Television of Republic of Srpska will pay a fee of 500 KM (250 Euros). The prize money for the authors and soloists is 4,000 KM (2,000 Euros).

Public calls for soloists and composers, application forms for soloists and compositions can be downloaded from our website.

Competition (pdf)

Song entry form (pdf)

Performer entry form (pdf)

Please send the completed and signed forms to: festivalrtrs@gmail.com