Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме Бањалука 2016

За 23. међународни Ђурђевдански фестивал дјечије пјесме установљене су пропозиције и одређен термин. Фестивал ће бити одржан 13. маја 2016. године у дворани Борик у Бањалуци. На фестривалу ће бити изведено 16 нових дјечијих композиција. Укупан наградни фонд је 4.000 КМ. Фестивалски жири ће додијелити три награде за композицију, награду за интерпретацију, аранжман, текст и сценски наступ. СМС гласањем ће бити одлучено о награди публике. Фестивал ће и ове године имати хуманитарни карактер.

Једина значајна разлика у односу на прошлу године, је што ће солисти бити изабрани кроз аудиције и што ће аутори добити новчану накнаду за композиције. Тиме планирамо повећати интерес аутора и квалитет солиста.

Ауторима изабраних композиција Радио-телевизије Републике Српске ће исплатити хонораре у износу од 500 КМ. Комисија за избор солиста ће одабране композиције додијелити најбољим интерпретаторима. Рок за пријаву дјеце је 31. децембар 2015., а Конкурс за композиције ће бити отворен до 1. фебруара 2016. године.

Djurdjevdan festival of children songs Banjaluka 2016


The propositions and the date for the 23rd International Djurdjevdan Festival of children songs have been established. The Festival will be held on May 13, 2016 in the Sports Center Borik in Banja Luka. 16 new children's compositions will be performed at the Festival. The total prize money is 4,000 KM. The festival jury will award three prizes for composition, the award for interpretation, arrangement, lyrics and stage performance. The audience award will be decided via SMS voting. This yeas's Festival will also be humanitarian.

The only significant difference compared to the last year is that the performers will be chosen through auditions and that the authors will receive money for the composition. Thereby we plan to increase the interest of authors and the quality of performers.

Radio Television of Republic of Srpska will pay 500 KM to the authors of selected compositions. The Commission for selection of performers will assign selected composition the best interpreters. The deadline for application of children is December 31, 2015. The competition for the composition will be open until February 1, 2016.

 Конкурс за композиције

Услови конкурса:

1. Пјесма не смије бити јавно извођена и објављивана
2. Текст композиције мора бити прилагођен солистима узраста од 7 до 11 година
3. Солисте бира Комисија за избор солиста, коју формира организатор
4. Накнада ауторима чије композиције буду одабране износи 500 КМ (250 евра)
5. Аутори Радио-телевизији Републике Српске уступају ауторска, извођачка и издавачка права за композиције које ће бити изведене на Фестивалу
6. Конкурсни материјал се не враћа Уз пријаву неопходно је доставити:

1. Демо снимак пјесме с постављеним аранжманом (до 3 минута), нотни запис и примјерак текста
2. Својеручно потписану изјаву аутора о уступању ауторских права и да пјесма није јавно извођена и објављивана

За композиције које буду уврштене у програм Фестивала аутори су дужни доставити финални мастер и матрицу.

Конкурс је отворен до 1. фебруара 2016. године.

Конкурсни материјал доставити или слати на адресу:

Радио-телевизија Републике Српске
Трг Републике Српске број 9
78000 Бањалука
(са назнаком: за Ђурђевдански фестивал)

или на e-mail: festivalrtrs@gmail.com


Competition for the compositions

Competition requirements:

1. The song must not be publicly performed or published;
2. The composition lyrics must be adjusted to the performers from the age of 7 to 11;
3. Performers will be chosen by the Commission for selection of performers, established by the Organizer;
4. The fee for the authors for selected composition is 500 KM (250 Euros);
5. The authors assign their copyrights, performing and publishing rights for the compositions to be performed at the Festival to RTRS;
6. The competition material shall not be returned.

The following has to be delivered with the application:

1. An audio and video (up to 3 minutes), music notation and a copy of the lyrics;
2. A signed statementof the author on copyright assignment, and that the song has not been publicly performed or published;

For the compositions that would be included in the program of the Festival, the authors are required to submit a final master and matrix.

Incomplete and untimely applications shall not be taken into consideration.

The competition is open until February 1, 2016.

The competition material should be sent to the e-mail address: festivalrtrs@gmail.com
Пријава на аудицију за избор солиста

На конкурс се могу пријавити дјеца узраста од 7 до 11 година (рођена између 6. маја 2005. и 6. маја 2009. године).

Телефони за пријаве су:

Бањалука 051/339 879
Приједор 052/240-200
Источно Сарајево 057/340-535
Бијељина 055/209-591
Требиње 059/270-260
Брчко 049/217-196

Пријаву можете послати и на e-mail: festivalrtrs@gmail.com

Потребно је доставити сљедеће податке: име и презиме, мјесто сталног боравка, датум рођења и број телефона.

Рок за пријаву је 31. децембар 2015. године.

Сви кандидати ће накнадно бити обавјештени о термину и мјесту одржавања аудиције.