Учесници фестивала 2017

Маша Паовић

Маша Паовић је рођена 12. децембра 2008. године у Подгорици. Похађа трећи разред ОШ „Муса Бурзан“ и први разред Музичке школе „Васа Павић“ на одсјеку за виолину. Такође је и чланица Културног центра „Бјути”, у оквиру којег се бави плесом и манекенством. Учествовала је на фестивалима „Златна пахуља“, „Наша радост“ и „Шарени вокали“, на којима је освојила бројне награде.

Masa Paovic was born on 12 December 2008 in Podgorica. She attends the third grade of Primary school „Musa Burzan“ and the first grade of Music school „Vasa Pavic“, the violin department. She is also a member of the Cultural Center „Beauty“, where she practices modeling and dance. She has participated in several festivals: „Golden Flake“, „Our Joy“ and „Colorful Vocals“ and she won numerous awards.

 

Јана Крутолапова

Јана Крутолапова је из Русије и иде у четврти разред. Учествовала је на многим фестивалима и освојила је бројне награде. Њени хобији су: модерна кореографија, учење енглеског језика, часови глуме, прављење фигура од глине. Сан јој је да постане глумица или новинарка. Веома је дружељубива. У слободно вријеме воли да црта и путује.

Janа Krutolapova is from Russia and she goes to the forth grade. She has participated in many festivals and won numerous awards. Her hobbies are: modern choreography, learning English,drama classes, sculpt figurines from clay. Her dream is to become an actress or journalist. She’s very sociable girl. In her spare time, she loves to draw and travel.

 

Катарина Прача

Катарина Прача је рођена 25. марта 2008. године у Бањалуци. Иде у трећи разред ОШ „Георги Стојков Раковски“ и одличан је ученик. Такође, похађа први разред oсновне музичке школе „Владо Милошевић“, oдсјек клавирa. Од пете године је члан дјечијег хора „Врапчићи“. Однедавно је члан и вокалног атељеа „Mama Vox“. Тренира кошарку. Воли да слика, скија, прави цртиће, плива и да се игра са својом браћом, сестром и наравно са својим другарима из школе. Велики је љубитељ Лего коцкица и жели да посјети Леголенд након Ђурђевданског фестивала. Срећна је због ове пјесме, јер сматра да јој је то поклон за девети рођендан.

Katarina Praca was born on 25 May 2008 in Banja Luka. She attends the third grade of Primary school „Georgi Stojkov Rakovski“ and she’s an excellent student. She also attends the Music school „Vlado Milosevic“, the piano department. She’s a member of the children’s choir „Vrapcici“ since she was five years old. And recently, she’s become a member of the vocal studio „Mama Vox“. She plays basketball. She likes to paint, ski, make cartoons, swim, to play with her brothers, sister and, of course, with her friends from school. She’s a great fan of Lego and she wants to visit Legoland after Djurdjevdan Festival. She’s so happy about this song because she considers it a present for her 9. birthday.

Ива Драгојевић и Теодора Ратковић

Ива Драгојевић је рођена 11. маја 2006. године у Београду. Живи у Приједору с родитељима и млађом сестром Јаном. Похађа пети разред ОШ „Десанка Максимовић“ у Приједору. Поред тога, иде у трећи разред Основне музичке школе „Саво Балабан“. Свира клавир, виолончело и воли да пјева. Тренира одбојку у ОК „Приједор“. Учествовала на Ђурђевданском фестивалу 2015. године с пјесмом „Пјесма о тати“. Обожава животиње.

Iva Dragojevic was born on 11 May 2006 in Belgrade. She lives in Prijedor with her parents and younger sister Jana. She attends the fifth grade of Primary school „Desanka Maksimovic“ in Prijedor. She also attends the third grade of Music school „Savo Balaban“. She plays the piano, the cello and loves to sing. She plays volleyball in the Volleyball club „Prijedor“. She performed at the Djurdjevdan Festival in 2015 with the song „Pjesma o tati“. She loves animals.

Теодора Ратковић је рођена у Бањој Луци. Похађа четврти разред ОШ „Ђура Јакшић“. Свира виолину и први је разред Основне музичке школе „Владо Милошевић“. Дугогодишњи је члан дјечијег хора „Врапчићи“. Бави се спортом, а највише воли да пјева.

Teodora Ratkovic was born in Banja Luka. She attends the fourth grade of Primary school „Djura Jaksic“. She plays the violin and she attends the first grade of Music school „Vlado Milosevic“. She has been a member of the children’s choir „Vrapcici“ for many years. She plays sports, but above all, she loves to sing.

Ана Бертић и Лола Сучић 

Ана Бертић је рођена 2. јануара 2008. године у Загребу. Члан је дјечијег хора „Кикићи“ од 2012. године. Иде у ОШ „Мирослав Крлежа“, као и у Музичку школу „Ели Башић“. Свира виолину, плеше класични балет, а члан је и луткарске драмске секције. Учествовала је на бројним фестивалима у земљи и иностранству, те освојила бројне награде. Најсрећнија је када пјева и када је на позорници, а животни сан јој је да буде умјетница.

Ana Bertic was born on 2 January 2008 in Zagreb. She has been a member of children choir „Kikici“ since 2012. She attends the Primary school „Miroslav Krleza“ and Music school „Eli Basic“. She plays the violin, she dances ballet and she’s a member of puppetry club. She has participated in numerous festivals in the country and abroad, and has won numerous awards. She’s happiest when she’s singing and when she’s on stage. She wants to be an artist.

Лола Сучић је рођена у Загребу и има девет година. Иде у трећи разред ОШ „Цвјетно насеље“ и одлична је ученица. Иде и у музичку школу на одсјек за клавир. У хору „Кикићи“ пјева од треће године, а учествовала је на многобројним фестивалима у земљи и иностранству, гдје је с хором освојила многобројне награде. На фестивалима у Словенији и Португалу представила се и као солисткиња. Када одрасте жели бити пјевачица и ветеринарка.

Lola Sucic was born in Zagreb and she’s nine years old. She attends the third grade of Primary school „Cvjetno naselje“ and she’s an excellent student. She also attends music school, the piano department. She sings in the choir „Kikici“ since she was three years old. She has participated in many festivals in the country and abroad. The choir won numerous awards. She performed as a soloist at festivals in Slovenia and Portugal. When she grows up, she wants to be a singer and a veterinarian.

Анђела Кујунџић и Изабела Климовић 

Анђела Кујунџић је рођена 7. новембра 2007. године у Фочи. Похађа четврти разред ОШ „Свети Сава“ у Фочи. Поред тога је и први разред музичке школе на одсјеку за гитару. Одличан је ученик. Члан је и бројних школских секција. А ангажована је у многим ваншколским активностима. Већ пет година је члан КУД „Фоча“. Много воли да пјева, али до сада није имала прилику да пјева пред публиком. Радује се Ђурђевданском фестивалу и свом првом јавном наступу.

Andjela Kujundzic was born on 7 November 2007 in Foca. She attends the fourth grade of Primary school „Sveti Sava“ in Foca. She also attends the first grade of music school, the guitar department. She’s an excellent student. She’s a member of the numerous school clubs and she’s engaged in many extra-curricular activities. She’s been a member of Cultural Artistic Society „Foca“ for five years. She likes to sing, but she hasn’t got the opportunity to sing in front of the audience so far. She’s looking forward to Djurdjevdan Festival and her first public appearance.

Изабела „Бети“ Климовић је рођена 27. фебруара 2008. године у Требињу гдје живи и похађа трећи разред oсновне школе „Вук Караџић“. Пуних пет година игра фолклор у КУД „Алат Swisslion“ и била је учесница 17. дјечијег фестивала “Звон звонке пјесме” у Требињу. Обожава музику и плес.

Izabela Beti Klimovic was born on 27 February 2008 in Trebinje, where she lives and attends the third grade of Primary school „Vuk Karadzic“. She’s been a folk dancer in Cultural Artistic Society „Alat Swisslion“ for five years. She has participated in 17 Childern Festival „Zvon zvonke pjesme“ in Trebinje. She loves music and dancing.

Данило Милосављевић 

Данило Милосављевић је рођен 12. априла 2007. године у Бањалуци. Иде у ОШ „Борисав Станковић“ у Бањaлуци и одличан је ученик. Сa осам година почео је да пјева у вокалном атељеу „Mama Vox“, код професорке Маје Манојловић, а с девет у школском хору. Поред пјевања, Данило тренира рукомет. У слободно вријеме често се игра са својим другарима. Има старијег брата и млађу сестру.

Danilo Milosavljevic was born on 12 April 2007 in Banja Luka. He attends Primary school „Borisav Stankovic“ in Banja Luka and he’s an excellent student. At the age of eight, he began to sing in vocal studio „Mama Vox“ with Professor Maja Manojlovic, and at the age of nine in the school choir. Besides singing, Danilo plays handball. In his spare time, he often plays with his friends. He has an older brother and a younger sister.

Zsanett Buranszki (Жанет Бурански) 

Жанет Бурански је рођена 30. маја 2007. године у Будимпешти. Трећи је разред у основној школи, а поред тога похађа и музичку школу. Воли да пјева, црта и воли животиње. Учествовала је на многим концертима, а Ђурђевдански фестивал је први интернационални фестивал на којем ће учествовати. Када одрасте, жељела би да буде пјевачица. Жели да буде срећна. Зато је њен мото: Не брини, буди срећан.

Zsanett Buranszki was born on 30 May 2007 in Budapest. She attends the third grade of primary school. She also attends a private music school. She likes to sing, draw and she likes animals. She has participated in many concerts and Djurdjevdan Festival is the first international festival that she will participate in. When she grows up, she wants to be a singer. She wants to be very happy. Therefore her motto is: Don’t worry, be happy.

Невена Мрваљевић 

Невена Мрваљевић je рођена 10. марта 2008. године у Подгорици. Има девет година, похађа трећи разред ОШ “Штампар Макарије“ и одличан је ђак. Упоредо похађа и Основну музичку школу “Васа Павић“ . Чланица је и солисткиња хора “Звјездице“ већ три године. Учествовала је на фестивалима “Наша радост“ 2015. и 2016. године, као и на фестивалу “Златна пахуља“ 2016. године у Рожајама. Бави се манекенством и иза себе има велики број модних ревија и јавних наступа.

Nevena Mrvaljevic was born on 10 March 2008 in Podgorica. She’s nine years old and she attends the third grade of Primary school “Stampar Makarije“. She’s an excellent student. She also attends the Music school “Vasa Pavic“. She has been a member and soloist of the choir „Stars“ for three years. She has participated in the Festival “Our Joy“ in 2015 and in 2016, as well as in the Festival “Golden snowflake“ 2016 in Rozaje. She’s into modeling and she’s had many fashion shows and public appearances so far.

Николина Чакаљ 

Николина Чакаљ je рођена 19. октобра 2007. године у Градишци. Похађа четврти разред ОШ „Свети Сава“ у Ламинцима и одличан је ученик. Упоредо иде у први разред Основне музичке школе „Бранко Смиљанић“ у Градишци на одсјеку за гитару. Омиљена је у друштву, а од малих ногу ужива у музици и воли пјевати. С непуних пет година почела је играти у КУД „Дукати“ у Ламинцима. На 12. Међународном фестивалу дјечјег фолклора у Бањалуци 2015. године, проглашена је за најбољег фолклорног играча. Често учествује у разним школским приредбама и манифестацијама. Отворена је и без треме излази на сваки наступ. Публика је сваки пут награди великим аплаузом. Воли да чита и пише прозна дјела, за која је и награђивана на разним конкурсима. У слободно вријеме воли шетати, возити бицикл или рошуле.

Nikolina Cakalj was born on 19 October 2007 in Gradiska. She attends the fourth grade of Primary school „Sveti Sava“ in Laminci and she’s an excellent student. She also attends the first grade of Music school „Branko Smiljanic“ in Gradiska, the guitar department. She’s very popular among her friends. From an early age, she enjoys music and loves to sing. She wasn’t even five years old when she began to dance in Cultural Artistic Society „Dukati“ in Laminci. At the 12. International Festival of Children’s Folklore in Banja Luka in 2015, she was declared the best folk dancer. She’s often participated in various school events. She is open and has no stage fright. The audience gives her a big round of applause each time. She likes to read. She writes stories and she won awards in various competitions. In her spare time, she likes to walk, ride a bike or rollerskate.

Симеон Спасов 

Симеон Спасов је рођен 14. фебруара 2008. године у Варни, Бугарска. Музиком се почео бавити када је имао 3 и по године у дјечјем студију „Да“. Касније је постао солиста вокалне групе „Пријатељи БГ“. Учествовао је на разним фестивалима и освојио бројне награде.

Simeon Spasov was born on 14 February 2008 in Varna, Bulgaria. He started singing when he was 3 and a half years old in the children’s studio „Da“. Later he became a soloist in a vocal group „Friends BG“. He participated in various festivals and won numerous awards.

Мила Лакетић

Мила Лакетић је рођена 12. јула 2007. године у Бањалуци, гдје похађа четврти разред ОШ „Георги Стојков Раковски“. Поред основне школе похађа и први разред Основне музичке школе „Владо Милошевић“, гдје свира гитару. Воли да пјева и чланица је хора „Мала полифонија“, с којим је учествовала на разним манифестацијама. Већ је учествовала на Ђурђевданском фестивалу и радује се поновном учешћу. Поред музике воли и спорт. Мила тренира пливање у пливачком клубу „Аква стар“, а од четврте године плеше модерни балет. Воли да путује и упознаје нова мјеста. Слободно вријеме воли проводити с пријатељима и породицом. Обожава животиње и природу.

Mila Laketic was born on 12 July 2007 in Banja Luka, where she attends the fourth grade of Primary school „Georgi Stojkov Rakovski“. In addition, she attends the first grade of Music school „Vlado Milosevic“, where she plays the guitar. She loves to sing and she’s a member of the choir „Little Polyphony“. With them, she has participated in various events. She has already participated in Djurdjevdan Festival and she is looking forward to perform again. Besides music, she loves sports. Mila trains swimming in the swimming club „Aqua Star“. She has been studying modern ballet since she was four years old. She likes to travel and to see new places. She spends her free time with friends and family. She loves animals and nature.

Анастасиа Поповић 

Анастасиа Поповић je рођена 15. маја 2008. године у Изоли, Република Словенија. Живи у Теслићу, гдје похађа трећи разред ОШ „Петар Кочић“. Врло рано је показала таленат за музику, а већ је с пет година била солиста у музичком друштву „Наша младост“ из Теслића. Похађа часове пјевања и сваки слободан тренутак користи да напредује у музици.

Anastasia Popovic was born on 15 May 2008 in Izola, Republic of Slovenia. She lives in Teslic. She attends the third grade of Primary school „Petar Kocic“. She has showed talent for music at an early age. At the age of five, she was a soloist in the musical society „Our Youth“ from Teslic. She attends singing lessons and every free moment she uses to continue her musical progress.

Ирена Спасојевић 

Ирена Спасојевић је рођена 1. децембра 2007. године у Зворнику. Похађа трећи разред ОШ „Свети Сава“ и одлична је ученица. Члан је хора „Мали Изворник“ и обожава да пјева. Поред тога, тренира и одбојку. Воли да се дружи и вози ролере. Омиљени предмети у школи су јој математика, музичко и физичко.

Irena Spasojevic was born on 1 December 2007 in Zvornik. She attends the third grade of Primary school „Sveti Sava“ and she’s an excellent student. She’s a member of the choir „Mali Izvornik“ and she loves to sing. She also plays volleyball. She likes to hang out with her friends and to rollerblade. Her favorite subjects in school are mathematics, music and PE.

Ана Вујошевић 

Ана Вујошевић је рођена 19. новембра 2007. године. Ученица је трећег разреда основне и првог разреда музичке школе. Свира клавир. Већ пет година је чланица чувеног дјечијег хора „Звјездице“, с којим је наступала и као солиста. Прво фестивалско искуство стекла је наступом на Међународном фестивалу дјечје пјесме „Наша радост“ 2016. године у Подгорици, а освојила је и Награду дјечјег жирија.

Ana Vujosevic was born on 19 November 2007. She attends the third grade of primary school and the first grade of music school. She plays the piano. She’s been a member of the famous children choir „Zvjezdice“ for five years. She’s also performed as a soloist with them. In 2016, she participated at the International Children’s Songs Festival „Our joy“ in Podgorica. She won the children’s jury award.

Драгана Јовановска 

Драгана Јовановска је рођена 2006. године и иде у пети разред основне школе и четврти разред основне музичке школе. Одличан је ђак у обје школе. Свира клавир и члан је дјечијег хора „Златно Славејче“. Већ са девет година имала је двије ауторске пјесме. Воли да вози бицкл и игра друштвену игрицу монопол. Обожава љето, a кад је на мору воли да рони и посматра рибице. Обожава животиње и кад нађе неку куцу или мацу донесе их кући.

Dragana Jovanovska was born in 2006. She attends the fifth grade of primary school and the fourth grade of music school. She’s an excellent student in both schools. She plays the piano and she’s a member of the children’s choir „Golden Nightingale“. She has written two songs by the age of nine. She likes to ride a bike and to play Monopoly. She loves summer and when she goes to the seaside she loves to dive and observe the fish. She loves animals. When she finds a dog or a cat, she brings them home.