Одлука о дисквалификацији композиције „Котаракът в чизми“

Имајући у виду чињеницу да су сви аутори били упознати с условима конкурса и пропозицијама Ђурђевданског фестивала, према којима, композиција не смије бити извођена и објављена, Редакција Ђурђевданског фестивала одлучила је да из фестивалског програма дисквалификује композицију „КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ“, јер је изведена на међународном дјечијем фестивалу „Калинка“ у Ђевђелији под називом „Котарак си остани“. Редакција фестивала одлучила је да умјесто дисквалификоване композиције у програм уврсти сљедећу композицију на ранг листи. То је композиција „ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ“.


Decision on disqualification of composition „Котарак в чизми“

Bearing in mind the fact that all the authors were familiar with the terms of competition and propositions of Djurdjevdan Festival, according to which the composition cannot be performed or published, the editorial board of Djurdjevdan Festival has decided to disqualify the composition „КОТАРАК В ЧИЗМИ“. This composition was performed at the international children’s festival „Kалинка“ in Gevgelija under the name „Котарак си остани“. The editorial board of the festival has decided to include the composition „DOZIVLJAJI MACKA TOSE“ instead of disqualified composition.


Write a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *