Учесници свих фестивала

Маша Паовић

Маша Паовић је рођена 12. децембра 2008. године у Подгорици. Похађа трећи разред ОШ "Муса Бурзан" и први разред Музичке школе "Васа Павић" на одсјеку за виолину. Такође је и чланица Културног центра "Бјути”, у оквиру којег се бави плесом и манекенством. Учествовала је на фестивалима "Златна пахуља", "Наша радост" и "Шарени вокали", на којима је освојила бројне награде.

Masa Paovic was born on 12 December 2008 in Podgorica. She attends the third grade of Primary school "Musa Burzan" and the first grade of Music school "Vasa Pavic", the violin department. She is also a member of the Cultural Center "Beauty", where she practices modeling and dance. She has participated in several festivals: "Golden Flake", "Our Joy" and "Colorful Vocals" and she won numerous awards.
Маша Паовић  Јана Крутопалова    Катарина Прача   Ива Драгојевић и Теодора Ратковић
  
Ана Бертић и Лола Сучић
   Анђела Кујунџић и Изабела Климовић   Данило Милосављевић

Zsanett Buranszki   Невена Мрваљевић    Николина Чакаљ   Симеон Спасов   Мила Лакетић

Анастасиа Поповић   Ирена Спасојевић   Ана Вујошевић   Драгана Јовановска